Όροi Και Προϋποθέσεις Χρήσης

 

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις παραθέτουν τους κανόνες και το καταστατικό για την ορθή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας Τα Παιδιά – Πάσχος.

 

Τα Παιδιά – Πάσχος βρίσκεται στη διεύθυνση:

 

Ηρακλείτου & Πολυδεύκους 32
12243, Αιγάλεω
210-5911337

 

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Ta Παιδιά – Πάσχος αν δεν αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ανακοίνωση Αποποίησης Ευθύνης και οποιεσδήποτε ή όλες οι συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Η” σας αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμάς”, “Μας”, αναφέρεται στην εταιρεία μας. “Πρόσωπο”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας ή εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη τη διαδικασία παροχής βοήθειας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη, της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, η κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός ή αυτή, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και επομένως ως αναφερόμενα στο ίδιο.

 

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies. Με τη χρήση της ιστοσελίδας των Παιδιά – Πάσχου, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου των Τα Παιδιά – Πάσχος.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα cookies για να μπορούν να ανακτούν τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικοί από μας οι συνεργαζόμενοι συνεργάτες / διαφημιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

 

 

Αδεια

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, Τα Παιδιά – Πάσχος και / ή οι δικαιοπάροχοι της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στις σελίδες Τα Παιδιά – Πάσχος. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από το https://tapaidia.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

 

Δεν επιτρέπεται να:

 Δημοσιεύστε υλικό από το https://tapaidia.gr

 • Πωλήσετε, μισθώσετε ή υποδείξετε υλικό από το https://tapaidia.gr
 • Αναπαράξετε, ή αντιγράψετε υλικό από το https://tapaidia.gr
 • Αναδημοσιεύσετε περιεχόμενο από Τα Παιδιά – Πάσχος (εκτός αν το περιεχόμενο έχει κατασκευαστεί ειδικά για αναδιανομή).

 

 

Σχόλια χρηστών

 1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
 2. Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,υλικό και δεδομένα (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Η Τα Παιδιά – Πάσχος δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή να αναθεωρεί τα σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις προβολές ή απόψεις μας, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών μας. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του άτομο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους Τα Παιδιά – Πάσχος δεν είναι υπεύθυνοι για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος ζημίας, ευθύνη, αποζημίωση ή έξοδα που προκλήθηκαν και / ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και / ή απόσπασης και / ή εμφάνισης των Σχολίων σχετικά με αυτό τον δικτυακό τόπο 
 3. Οι Παιδιά – Πάσχος διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του, να είναι ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο επιθετικά παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 4. Αναγνωρίζετε και αντιπροσωπεύετε ότι: 
 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις να το κάνετε.
 • Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, επιθετικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ενέργειες  ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Με την παρούσα, παραχωρείτε στην Τα Παιδιά – Πάσχος μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και μας εξουσιοδοτείτε να επιτρέπουμε σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα σχόλιά σας σε όλες τις μορφές και μέσα.

  

 

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

 1.  Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Οργανισμοί ειδήσεων
 • Οι διανομείς καταλόγων σε απευθείας σύνδεση, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο καθώς συνδέονται με υπερσύνδεσμους με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων
 • Συστηματικά αναγνωρισμένες επιχειρήσεις εκτός από την πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας, και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσυνδέσμως με τον ιστότοπό μας.

2. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να συνδέονται τόσο πολύ με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου ως σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικό, β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της σύνδεσης της ιστοσελίδας του προσώπου

3. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • Κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή τις επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια και η Ένωση Καταναλωτών.
 • dot.com κοινοτικές τοποθεσίες;
 • Ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις,
 • Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.
 • Διαδικτυακές πύλες, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις. 

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντανακλούσε δυσμενείς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, επαγγελματικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως οι ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι, δεν επιτρέπονται για σύνδεση). (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος για μας από την προβολή που σχετίζεται με την υπερσύνδεση υπερβαίνει την έλλειψη συνδέσμου είναι στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών για τους πόρους ή συμβαδίζει με το συντακτικό περιεχόμενο σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου για όσο διάστημα ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός, (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους για προϊόντα ή υπηρεσίες. και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του συνδέσμου τηςιστοσελίδας.

Εάν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο admin@tapaidia.gr.

Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα των διευθύνσεων URL από τις οποίες προτίθεστε να συνδέσετε την τοποθεσία μας στο Web και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Επιτρέψτε μας 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα ή
 • Χρησιμοποιώντας τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με εμάς ή
 • Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της τοποθεσίας Web ή του υλικού που συνδέεται με αυτό που έχει νόημα μέσα στο το πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των λογοτύπων ή των άλλων έργων τέχνης της Τα Παιδιά – Πάσχος ή άλλων έργων τέχνης για τη σύνδεση της απουσίας άδειας εμπορικού σήματος.

 

 

Τα πλαίσια

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήστε άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας.

 

Διατήρηση δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιαδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Εμείς επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης σε οποιαδήποτε στιγμή.

Συνεχίζοντας  να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε και δεσμεύεστε να τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

 

 

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας 

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας στο Web ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία web που είναι αντίθετη για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μας σχετικά με αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά του ή την ακρίβεια, ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στην ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς.

 

 

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Δεν μπορεί να εμφανιστεί κανένας σύνδεσμος μας στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.

 

 

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή / τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων).

Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα: 

 • περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια.
 • περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
 • περιορίσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
 • να αποκλείσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών ή σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου φόρου.

Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

 

 

Πιστωτικές και επικοινωνιακές πληροφορίες

Αυτή η σελίδα Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης δημιουργήθηκε στη γεννήτρια termsandconditionstemplate.com. Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.